Privatumo politika

1. Bendros nuostatos

Šios privatumo politikos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja tvarką ir pagrindinius principus kuriais remdamasis Pardavėjas (toliau - "Pardavėjas") tvarko internetinėje parduotuvėje (toliau - "e-parduotuvė") Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.

Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios taisyklės, remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančias tokių duomenų rinkimą ir naudojimą.

 

2. Registracijos pateikimo taisyklės.

2.1 Pirkėjo registracijos formoje turite pateikti pilną ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikėte netikslius ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Jūsų užsakymą. Pardavėjas gerbia kiekvieno fizinio ar juridinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas naudoja Pirkėjo duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad priimti ir apdoroti Jūsų pateiktą užsakymą, informuoti Jus apie užsakymo vykdymo eigą ir užtikrinti sklandų ir savalaikį jo įvykdymą.

Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo trečioms šalims ar kitų neteisėtų veiksmų.

 

2.2 Duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, Pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Pardavėjas pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

 

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti. Pardavėjas neturi teisės perduoti Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavęs Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

4.  Asmens duomenų tvarkymas.

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 

5. Taisyklių keitimas.

Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo taisykles apie tai pranešdamas e-parduotuvėje. Jei Jūs, po šių sąlygų pasikeitimų, ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tokiu būdu patvirtinsite, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

 

6. Baigiamosios nuostatos.

Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė. Bet kokie nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.